Prawo a latające modele zdalnie sterowane

Komisja Europejska zaproponowała nowe standardy dotyczące używania zdalnie sterowanych modeli latających. Chodzi głównie o bezpieczeństwo, ochronę prywatności i danych osobowych ale również o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Drony cywilne znajdują stosowane są do różnych celów, między innymi do wykrywania uszkodzeń dróg i mostów kolejowych, do monitorowania katastrof naturalnych, takich jak powodzie, albo do opryskiwania upraw czy wykonywania zdjęć w celach marketingowych a przepisy dotyczące ich użytkowania nie są spójne i różnią się w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Zmiany będą dotyczyć następujących obszarów:

– bezpieczeństwo (mają być tak bezpieczne jak statki załogowe);
– ochrona prywatności i danych osobowych (odpowiednie organy będą monitorować dane gromadzone przez bezzałogowe statki powietrzne);
– ochrona (tak żeby drony nie mogły stawać się celem ewentualnych działań bezprawnych i zagrażających bezpieczeństwu);
– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (przepisy w zakresie ubezpieczenia odnoszące się do załogowych statków powietrznych mają zostać rozszerzone o zdalnie sterowane statki powietrzne);
– działania badawczo-rozwojowe (przedsiębiorstwa oraz podmioty rozpoczynające działalność w tej branży otrzymają wsparcie na rozwój odpowiednich technologii – programy Horyzont 2020 i COSME)

Jeszcze w tym roku Komisja Europejska dokona szczegółowej analizy, w toku której oceni powyższe kwestie i wskaże najlepsze rozwiązania. Następnie może zostać opracowany wniosek legislacyjny, który będą musiały zatwierdzić państwa członkowskie i Parlament Europejski.